ATM Investycje

Aktualności

Współpraca z ICEN Sp. z o. o. 4 kwiecień 2013 r.

Niezmiernie miło nam poinformować o kolejnym poszerzeniu grona kooperantów Spółki. Z dniem dzisiejszym ATM Inwestycje nawiązała ścisłą współpracę z Instytutem Certyfikacji Energetycznej Nieruchomości.

więcej

Współpraca z CR Spectrum Sp. z o. o. 21 marzec 2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym Spółka ATM Inwestycje pozyskała nowego partnera biznesowego - Centrum Rozliczeniowe Spectrum Sp. z o.o.

więcej
Profesjonalni w działaniu
Prestiż, bezpieczeństwo, jakość
Profesjonalni w działaniu
Prestiż, bezpieczeństwo, jakość
Profesjonalni w działaniu
Prestiż, bezpieczeństwo, jakość
Profesjonalni w działaniu
Prestiż, bezpieczeństwo, jakość

Znoszenie współwłasności

Najważniejsze czynności wykonywane w ramach usługi:
Czynności weryfikacyjne:
 1. weryfikacja stanu technicznego nieruchomości
 2. weryfikacja stanu prawnego nieruchomości
 3. weryfikacja sposobu zarządzania i gospodarowania nieruchomością
 4. zapoznanie się z oczekiwaniami zleceniodawcy i pozostałych współwłaścicieli
 5. weryfikacja możliwości podziału nieruchomości
 6. wskazanie metod działania i wybór sposobu zniesienia współwłasności nieruchomości
Czynności konsultacyjne:
 1. konsultacje w przedmiocie wykonywanego zlecenia
 2. opiniowanie i doradztwo w zakresie złożonych propozycji od pozostałych współwłaścicieli nieruchomości
 3. doradztwo w zakresie zwiększenia przychodów z nieruchomości
 4. doradztwo w zakresie obniżenia kosztów eksploatacji nieruchomości przy utrzymaniu jej w stanie niepogorszonym
Czynności organizacyjno – nadzorcze:
 1. organizacja procesu inwentaryzacji nieruchomości
 2. współpraca z rzeczoznawcą majątkowym dokonującym oszacowania wartości udziałów w nieruchomości
 3. nadzór nad procesem spłaty powstałych zobowiązań pomiędzy zleceniodawcą, współwłaścicielami lub podmiotem zewnętrznym
 4. uczestnictwo jako pełnomocnik wnioskodawcy w spotkaniach z pozostałymi współwłaścicielami
 5. koordynacja procesu wyodrębnienia powstałych nieruchomości lokalowych do nowych ksiąg wieczystych
 6. prowadzenie w imieniu wnioskodawcy spraw związanych ze spłatą pozostałych współwłaścicieli
 7. uczestnictwo jako pełnomocnik wnioskodawcy na rozprawach sądowych odnoszących się do zniesienia współwłasności nieruchomości
 8. koordynacja procesu eksmisji lokatorów z uzyskanych lokali
 9. koordynacja i nadzór nad utrzymaniem rentowności nieruchomości
 10. zarządzanie lub administrowanie nieruchomością
Czynności negocjacyjne:
 1. prowadzenie negocjacji pomiędzy zleceniodawcą a pozostałymi współwłaścicielami w przedmiocie sprzedaży bądź kupna posiadanych przez zleceniodawcę udziałów
 2. prowadzenie negocjacji pomiędzy zleceniodawcą a podmiotami zewnętrznymi w przedmiocie sprzedaży posiadanych przez zleceniodawcę udziałów w nieruchomości

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ww. postępowań oraz wiedza i kompetencje naszych specjalistów dają Państwu gwarancję profesjonalnego i skutecznego wykonania zlecenia.

Cena usługi zależy od zakresu czynności objętego Umową. Jeżeli chcą poznać Państwo naszą ofertę cenową prosimy o kontakt.